ตั้งเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ CAT Internet Data Center
Hosting Server ทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
Server Dell(TM) PowerEdge (R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz
Ram 12Gb

Hosting แรงอย่าบอกใคร  ให้พื้นที่ใหญ่เพื่อพันธกิจของพระเจ้า


Last Updated (Thursday, 30 May 2013 10:29)