คำเทศนาเรื่อง   พ้นภัยใต้ร่มพระคุณ 
ข้อพระคัมภีร์    กิจการ 12:1-25
By  อ.เรวัฒน์  เทพจักร์

คำนำ  การเมืองเป็นระบบการปกครองที่สืบทอดอันยาวนาน  ประเทศอิสราเอลเสียกรุงแก่โรมัน  คนยิวทุกคนต้องเสียภาษีรายได้ทุกอย่างแก่รัฐบาลโรม  ทางการโรมได้แต่งตั้งเฮโรดให้ปกครองมณฑลต่างๆแทนที่เข้าไปยึดครองได้    ตำแหน่งเฮโรด  เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล   เฮโรดองค์หนึ่งในสมัยพระเยซูคลอดก็ได้ประกาศฆ่าเด็กเล็กๆตายหมด   เฮโรดองค์ต่อมาก็ชั่วร้ายยิ่งกว่า  พระองค์ปกครองบ้านเมืองแบบเล่นการเมือง   ที่ไหนๆมีการเล่นการเมืองที่นั่นก็วุ่นวาย   เฮโรดเล่นการเมืองโดยการเล่นเกมแย่งชิงมหาชน   เพราะเฮโรดรู้ว่าชาวยิวเกลียดชังคนที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์   จึงใส่ร้ายป้ายสีให้คริสเตียนทุกคนมีโทษมีทุกข์       ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ต้องเรียกตัวเองว่าผู้เชื่อถือทางนั้น....  บางคนถูกทำร้ายร่างกาย  บางคนถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนา  เช่นเดียวกับ สะเทเฟน  ยากอบ    และเฮโรดได้วางอุบายจับเปโตรเพื่อที่จะฆ่าอีกคนหนึ่ง  เป็นการหวังที่จะได้ใจของคนยิว.....    พระองค์มอบหมายให้ทหารจับเปโตรไว้ และควบคุมตัวไว้ก่อนเพราะเป็นช่วงเทศกาลปัสกาอยู่  โดยให้จำคุกไว้มีทหาร 4กอง กองละ4นายเฝ้ายามรักษาการไว้หลายชั้น      ตั้งใจว่าหลังเทศกาลปัสกาคงมีเรื่องตื่นเต้นแน่ๆ   เรื่องที่น่าเศร้าใจก็คือว่าคนที่รักพระเจ้า คนดีๆหลายคนต้องมาจบชีวิตลงเพราะน้ำมือกษัตริย์เฮโรดชั่วๆ    สร้างแรงกดดัน ปัญหาความยากลำบากให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้า   คำถาม :  ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของคริสเตียน  พระเจ้าอยู่ที่ไหน?  นี่คือสิ่งที่ชาวยิวตั้งคำถามกับพระเจ้าตลอดมาว่า  พระสัญญาที่มีต่อชาวยิวอยู่ที่ไหน  พระเจ้าทรงรับรู้บ้างไหมว่าเรากำลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ และหมดเรี่ยวแรง แล้ว  เมื่อหลายวันก่อนครอบครัวที่ผมประกอบพิธีงานสมรสให้มาปรึกษาผมว่า  เขาจะทำอย่างไรดี  เพราะเขาไม่สามารถอยู่กินกับภรรยาของเขาได้อีกต่อไปแล้ว.......   หลายครั้งที่ชีวิตของเราก็เผชิญกับสภาพเช่นเดียวกับผู้รับใช้ในพระคัมภีร์เดิมชื่อ เอลียาห์    ท่านตั้งใจรับใช้พระเจ้า เดินกับพระเจ้า   ชีวิตก็ดำเนินในหนทางที่ดีมาตลอด  แต่แล้วก็ยังมีปัญหาใหญ่  จนท่านกล่าวว่า “ พอแล้วพระเจ้าข้า”   จากคนที่เคยมีเรี่ยวแรงกำลังมากมาย กลับบ่นอยากตาย            แต่ในวันนี้ขอพี่น้องพิจารณาจากพระวจนะของพระเจ้าในกิจการ ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงการพ้นภัยอยู่ใต้ร่มพระคุณพระเจ้าได้     บทเรียนและคำหนุนใจ2ประการจากพระคัมภีร์กิจการ12  ดังต่อไปนี้คือ.....


 หนึ่ง  พระเจ้าพิทักษ์รักษาเปโตร   กจ12:1-5  
ชีวิตของเปโตรเขาได้ตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าเมื่อ 3-4 ปีก่อน   ขณะที่เขามีอาชีพเป็นชาวประมงอยู่นั้นเอง  พระเยซูคริสต์ได้ไปหาเขา  และตรัสเรียกเขาว่า  พระองค์ท้าทายให้เขากลายเป็นคนที่หาผู้คนมาพบพระเจ้า ดั่งหาปลา     นับจากวันที่เปโตรทิ้งแห  ละอวน   เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า  ทำผิดบ้างถูกบ้าง    แต่พระเจ้าก็ให้โอกาสแก่เขามาตลอดเวลา   จากชาวประมงสู่การเป็นนักเทศน์  ผู้รับใช้ของพระเจ้า    จึงนับว่าเปโตรเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศชีวิตมอบถวายแด่พระเจ้า ต้องทิ้งลูกภรรยาไว้ที่บ้านเดินรอนแรมไปเพื่อรับใช้ฝูงชน... แต่ทว่า...    เฮโรดได้ใช้คนไปจับเปโตรไว้  จับเปโตรเพราะว่าการทำอย่างนั้นจะทำให้ฝูงชนกล่าวชื่นชมนิยมในตัวของกษัตริย์เฮโรด   คะแนนเสียงจากคนกลุ่มหนึ่งสำหรับคนที่เสาะหาการยอมรับจากคนอื่นก็สำคัญมาก     เปโตรต้องนอนอยู่ในคุกหลายวัน ในฐานะนักโทษที่ไร้ความผิด    เปโตรทำผิดอะไรหรือที่เขาต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้น       นี่คือสิ่งที่ครอบครัวของเขา และคริสตจักรทนไม่ได้  จึงมารวมตัวกันรวมพลังเพื่ออธิษฐานเผื่อเปโตรด้วยจิตใจร้อนรน       นี่คือครอบครัวของพระเจ้า  พระเจ้าสอนให้เรารู้จักรักสามัคคีกันไว้  เมื่อคนหนึ่งเจ็บเราก็เจ็บด้วย   ทำงานด้วยกัน ต่อสู้ร่วมกัน  เห็นนิมิตเดียวกัน มองเห็นภาพรวมของคริสตจักรมากกว่าอุดมการณ์ที่ผิดๆของตัวเอง  ดู ฟป 2:  เรียนรู้ที่จะหนุนใจกัน รักใคร่เอ็นดู เห็นอกเห็นใจกัน คิดอย่างเดียวกัน รักอย่างเดียวกัน  ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า   พระเจ้าทรงโปรดช่วยเปโตรให้รอดจากภัย  จากอันตราย การมุ่งร้ายของศัตรู  กจ12:11    การช่วยกู้ของพระเจ้าทำให้หลายคนตะลึง
            -เปโตรเหมือนคนที่ฝันไป  กจ12:9  ตัวอย่างคนละเมอในเวลากลางคืน...  ( Ex คนอ.สีขร  สุรินทร์ เดินตีลงน้ำคลองตาย)            -สมาชิกคริสตจักรอัศจรรย์ใจ   กจ 12:12-16              -พวกทหาร 16 คนต่างขวัญหนี ตกใจสุดขีด   กจ12:18  พระเจ้านำการดูแลปกป้องให้เปโตรพ้นภัย  พ้นจากอำนาจป่าเถื่อน พ้นความอยุติธรรม การปองร้ายของผู้มีอำนาจ  และกองโจรที่ตั้งวงเพื่อทำลายคนของพระเจ้า   แม้ว่าเฮโรดจะเตรียมแผนการอย่างดีรอบครอบ  แต่พระเจ้าก็สามารถจัดการได้ทั้งหมด  พระเจ้าสามารถจัดการ และแก้ไขสถานการณ์ที่ยากในชีวิตเปโตร ฉันใด    วันนี้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้เดียวกันนี้ก็สามารถช่วยให้เราพนภัยอันน่ากลัวได้ด้วยเช่นกัน   ขอให้เรารู้สึกปลอดภัย  มั่งคงอยู่ได้ใต้รมเงาแห่งพระคุณพระเจ้า        เช่นเดียวกับชาวอิสราเอลที่พ้นจากอำนาจของฟาโรห์  และเดินข้ามทะเลแดงมาได้ด้วยพระคุณพระเจ้า  และสามารถเดินผ่านถิ่นทุรกันดารอันน่ากลัวตลอด 40 ปี    หลายครั้งที่เราอาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่ดูเหมือนปลอดภัย.... แต่ก็ยังมีอันตรายมากมายรอบด้าน  ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่   ปัญหาครอบครัว  ปัญหาสังคม  ปัญหาการเมืองไทย  การขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นในครอบครัว ในคริสตจักรของเรา ในประเทศชาติของเรา    ขอพี่น้องมั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้สามารถดูแลชีวิตของเราได้      ข้อคิดจากเรื่องนี้คือว่าคนเรา ตราบใดที่ยังไม่ถึงคราว หรือเวลาที่จะตาย        พระเจ้ายังมีแผนการที่จะใช้ชีวิตของเขาอยู่นั้น   พระเจ้าก็ดูแลรักษาไว้   แต่คนเราเมื่อถึงคราวต้องไปจากโลกนี้  ไม่ว่าจะพยายามยื้อแย่งไว้ก็ไม่สามารถทำได้เลย........   ในยามยากลำบากในชีวิต  อย่าลืมเฝ้าอธิษฐานต่อพระเจ้า  ร้องเพื่อขอพระเมตตาการดูแลปกป้องจากพระเจ้า    

 

 

 

สอง  พระเจ้าพิโรธกษัตริย์เฮโรด  กจ 12:23   

 

หลายครั้งหลายคราวที่เฮโรดยื่นพระหัตถ์แตะต้องคนของพระเจ้า ไม่ว่า สะเทเฟน  ยากอบ  และทำร้ายบางคนในคริสตจักร   ตลอดจนทหารที่เฝ้าเปโตรกว่า 16 นายก็ต้องจบชีวิตลงไปอย่างไม่มีคุณค่า   กษัตริย์เฮโรดเป็นกษัตริย์ที่เอาแต่ใจตัวเอง  ทำอะไรตามอำเภอใจ  อะไรที่ต้องการ  ทำได้ทุกอย่าง  ไม่สนใจใครขอเพียงเอาชนะ  ขอเพียงได้ใจผู้คนเขายอมแลกมาแม้ต้องจ่ายด้วยราคามากมายก็ตาม    ดูเหมือนไม่มีใครสามารถจัดการคนแบบนี้ได้  ระบบก็เอาไม่อยู่  ตักเตือนก็ไม่ได้ผล      สิ่งที่ทำได้ก็คือว่ามอบภระกิจเหล่านี้ให้พระเจ้าจัดการเอง   มอบการแก้แค้นนั้นไว้กับพระเจ้า       กษัตริย์เฮโรดกริ้วกราดผู้นำไทระ และไซดอนที่แข็งกระด้างต่อพระองค์  โดยการขุมว่าจะตัดข้าวปลาอาหาร ตัดความสัมพันธ์ไมตรีที่เคยมี  และจะไม่สนับสนุนใดๆต่อสองประเทศนี้อีกเลย....  เพราะเฮโรดหลงคิดว่าพระองค์มีทุกอย่างทุกสิ่ง  มีฐานะดี มีความรู้ความสามารถ   มีบารมีใหญ่โต  มีประสบการณ์มากมาย   พระคัมภีร์สอนว่าความรู้ทำให้คนลำพอง 1 โครินธ์ บทที่ 8:1 เรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น เราทั้งหลายทราบแล้วว่า "เราทุกคนต่างก็มีความรู้"    ความรู้นั้นทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น    ชีวิตของเฮโรดไม่ได้ถ่อมใจ ถ่อมตัวลง  แต่หลงตัวเองหลงคำยกยอจากผู้คนไปวันๆ   บ้าอำนาจ และสนองตามความต้องการของตัวเอง  ทำให้เขาได้รับพระพิโรธจากพระเจ้า   ดู    1ปต5:5 ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่  อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน*       เหตุฉะนั้นเปโตรพ้นภัยอันตราย  แต่เฮโรดกลับรับพระพิโรธจากพระเจ้า   เฮโรดทำให้พระเจ้าเป็นปฏิปักษ์กับท่านเอง       พระเจ้าทรงให้เฮโรดตัวเป็นหนอนเต็มตัว และตายในเวลาต่อมา  อัปยศ และน้าเศร้าใจที่ต้นร้าย ปลายก็ร้าย    ชีวิตในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีค่า   ดังภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ ให้ทุกข์แก่ท่าน  ทุกข์นั้นถึงตัว”    พระเจ้าไม่สนับสนุนการงานของเฮโรด  แต่พระเจ้ารับรองสนับสนุนเปโตร    สรุป และนำไปใช้    ชีวิตของคนทั้งสองได้รับผลที่แตกต่างกัน      เปโตรได้พ้นภัยรอดอยู่ใต้ร่มพระคณพระเจ้า     พระองค์ปกป้องรักษาดูแลทุกย่างก้าว       ส่วนเฮโรดได้รับพระพิโรธของพระเจ้าชีวิตพบกับจุดจบและพินาศ        ในวันนี้ขอให้เราเข้ามาพึ่งพิงในพระเจ้า  รับพระเมตตาพระคุณพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์       สำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้า     จงมั่นคงในพระเจ้าเถิด       แม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนไม่ปลอดภัย     มีแต่สิ่งที่น่ากลัวและพาให้เกิดความกังวลใจ     แต่จงทราบเถิดว่าโดยพระเจ้าพวกเราสามารถผจญทุกๆสิ่งได้  โดยมีพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังของเรา           สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์  ท่านก็สามารถรับเอาความรัก พระคุณของพระเจ้า  รับเอาฐานะการเป็นลูกของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราได้วันนี้....     


-ปฐมกาล บทที่ 15:1 อยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่า "อับรามเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย  เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่"
-เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย"  8 ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย  อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย"

-ยอห์น บทที่ 14:
27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้  อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย